Kościół św. Marcina

Kraków pełen jest pięknych zabytków sakralnych. Dominują wśród nich kościoły rzymsko-katolickie. Ale nie tylko takie można pod Wawelem podziwiać. Godna odwiedzin jest z całą pewnością barokowa, ewangelicka parafia Świętego Marcina.
Zwiedzając Kraków każdy turysta na pewno trafi na ulicę Grodzką, która prowadzi aż pod Wawel. Na niej najwięcej uwagi przykuwa oczywiście kościół św. Piotra i Pawła oraz znajdująca się tuż obok świątynia pod wezwaniem św. Andrzeja. Warto jednak poświęcić trochę czasu na to, aby przyjrzeć się dokładniej choćby kościołowi św. Idziego, czy właśnie ewangelickiej parafii św. Marcina. Znajdziemy go pod adresem Grodzka 58, tuż obok wspomnianego kościoła Świętego Andrzeja. Budowla, którą możemy podziwiać obecnie, zbudowana została w stylu wczesnobarokowym (w latach 1637-40, według projektu Włocha Giovanniego Trevano, nadwornego architekta Zygmunta III Wazy), w miejsce pierwotnej świątyni romańskiej. Ta powstała prawdopodobnie w wieku XII, jeszcze przed lokacją Krakowa z 1257 roku. Kościół przekazano na początku XVII wieku siostrom karmelitankom bosym, które sprawowały nad nim pieczę do momentu rozpoczęcia budowy obiektu w stylu barokowym. Ostatecznie opuściły świątynię w 1787 roku, a krótko potem została ona zamknięta i pozostała taka przez blisko 30 lat. W lipcu 1816 roku krakowskie władze podjęły decyzję o przekazaniu kościoła Świętego Marcina ewangelikom za przeszłe krzywdy, których doznali (parokrotne zniszczenie zboru przy ul. Św. Jana). Są oni w jego posiadaniu aż do dziś. Fasada obiektu nawiązuje do pobliskiego kościoła św. Piotra i Pawła. Giovanni Trevano celowo zaprojektował ją właśnie w ten sposób. Wnętrze, w porównaniu do zabytkowych świątyń katolickich z centrum Krakowa, jest wręcz ascetyczne. Ewangelicy nie uznają umieszczania w nich rzeźb i obrazów. Aczkolwiek kościół św. Marcina ma charakter ekumeniczny i służy również mariawitom, dlatego dopuszczono w nim obecność obrazu Henryka Siemiradzkiego z 1882 roku, który przedstawia Jezusa uciszającego burzę na morzu. We wnętrzu można również podziwiać gotycki krucyfiks, pochodzący z końcówki XIV, czyli będący najstarszym z wszystkich dostępnych tego typu zabytków sakralnych w Krakowie. Podziwiać można także witraż z okresu międzywojnia, przedstawiający upadek w grzech i wylanie Ducha Świętego. W kościele są piękne organy. Pierwsze znalazły się w okolicach połowy XIX wieku. Obecne zbudowano w latach 30. XX wieku, a następnie rozbudowano w latach 1999-2000. Przy wejściu zauważyć można płaskorzeźbę w hołdzie dla Mikołaja Reja z 1921 roku. Nad wejściem do świątyni znajduje się łacińska maksyma „Frustra vivit, qui nemini prodest”, czyli na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku. Nabożeństwa odbywają się w niedziele i święta o godz. 10:00 oraz 12:00. Więcej informacji o kościele, parafii, jego historii i współczesności można znaleźć na stronie internetowej „Ewangelicy w Krakowie”. Parafia organizuje dużo zajęć, w tym na przykład półkolonie dla dzieci, połączone ze zgłębianiem Biblii. Nie brak też wydarzeń kulturalnych. Jak głosi witryna krakowskich ewangelików: „Od lutego 2004 roku raz w miesiącu w kościele św. Marcina odbywają się koncerty Polskiego Towarzystwa Bachowskiego. Ich wykonawcami są z jednej strony renomowani artyści, z drugiej – wyróżniający się studenci Akademii Muzycznej. Każdy koncert poprzedzony jest krótką prelekcją przybliżającą słuchaczom prezentowany program. Wstęp na koncerty jest wolny, ich wykonawcy występują honorowo”. Dla miłośników muzyki klasycznej na żywo jest to wyjątkowa okazja do rozkoszowania się arcydziełami mistrza Bacha.

Zobacz także...close